Catharina-Amalia 2

In het hoofdartikel over de geboorte van het prinsesje, werd een belangrijk aspect over het hoofd gezien: de keuzevrijheid van elk individu. Wat voor iedere burger reeds lang geldt, nl. dat in principe niet de afkomst, het beroep van de vader e.d. de loopbaan van het individu bepalen, geldt ook voor een troonpretendent. Eenmaal volwassen zal de prinses zelf moeten uitmaken of zij de troon wil bestijgen of niet. Waarlijk modern zou het zijn, als de omgeving van dit kind en in de eerste plaats de ouders hier bij de opvoeding rekening mee zouden houden. Dit kind heeft, zoals elk kind, recht op een opvoeding tot innerlijke vrijheid. Dat hierdoor `van binnenuit' een stimulerende werking uit kan gaan op de ook door uw commentator bepleite modernisering van het koningschap, lijkt me een interessante gedachte.

    • Martien Ockeloen