Catharina-Amalia 1

De openingszin van het hoofdartikel `De voorbestemde' (NRC Handelsblad, 8 december): `Zuiver staatsrechtelijk gesproken heeft prinses Máxima gisteren haar voornaamste taak volbracht', is impertinent en kwetsend, jegens de ouders en jegens mensen die geen kinderen kunnen krijgen. U draagt daarmee zelf bij aan het door u genoemde `onmenselijke aspect' van het systeem van erfopvolging en aan de `massamedia die hun leven zo ongewoon maken'. Uw opmerking is dus, om het in de woorden van de moeder te zeggen, `een beetje dom'; ook zuiver staatsrechtelijk gesproken: staatsrechtelijk bestaat een dergelijke bizarre taak helemaal niet.

    • Mr. C.M. Schrijnen