Brussel wil nader onderzoek over `Irak'

De EU zal onderzoeken of het Amerikaanse besluit om Duitsland, Frankrijk en andere landen te weren van contracten voor de wederopbouw van Irak strijdig is met regels van de Wereldhandelsorganisatie.

,,Als eerste maatregel zal de Europese Commissie alle noodzakelijke informatie van de Amerikaanse autoriteiten vragen over de redenen voor deze beperkingen'', zo staat in een gisteren uitgegeven verklaring. De Commissie wil in het bijzonder de 26 contracten ter waarde van 18,6 miljard dollar bestuderen en nagaan of de beperkingen niet strijdig zijn met verplichtingen die de VS binden aan het WTO-akkoord over overheidsaanbestedingen.

Eurocommissaris Patten (Externe Betrekkingen) gaf vanmorgen een meer politiek getinte verklaring uit. ,,Deze beslissing draagt niets nuttigs bij (...). Het is niet bijzonder nuttig terug te komen op de verdeeldheid uit het verleden. Sterker nog, de krachten moeten worden gebundeld, niet verdeeld.''

De VS willen alleen contracten gunnen aan bedrijven uit landen die de oorlog tegen Irak steunden, of nu een bijdrage leveren aan de stabilisatie van het land. Volgens het Pentagon zijn de beperkende maatregelen nodig wegens Amerikaanse veiligheidsbelangen.

WTO-regels zijn ook op defensiecontracten van toepassing. Maar regeringen kunnen een uitzondering bedingen, indien het gaat om nationale veiligheidsbelangen. De woordvoerder van Eurocommissaris Lamy (Handel) onderstreepte dat de informatie over de contracten op de website van het Pentagon ,,zeer beperkt'' is, waardoor moeilijk is vast te stellen of de uitsluiting van bepaalde landen gerechtvaardigd is.

    • Hans Buddingh'