Brussel in verzet tegen Irak-besluit

De EU zal onderzoeken of het Amerikaanse besluit om Duitsland, Frankrijk en andere landen te weren van contracten voor de wederopbouw in Irak strijdig is met regels van de Wereldhandelsorganisatie.

Pagina 15