`Boeren moeten kostprijs melk omlaag brengen'

Nederlandse melkveehouders prijzen zich internationaal steeds meer uit de markt. Dat is de conclusie na een onderzoek van het Landbouw-Economisch Instituut (LEI). Volgens het LEI moeten de melkveehouders hun kostprijs omlaag brengen om daarmee hun concurrentiepositie te verbeteren.

Pagina 16