`Zo maar' ontslagen?

Wat drankjes weggeven, en je wordt op staande voet ontslagen bij kuuroord Vitalizee. Een kleine zaak voor de bekende advocaat Hammerstein – die er een heel eigen wijze van procederen op nahoudt.

Het was woensdag 15 oktober, en Marcel Olierook zag een voormalig wiskundelaar zitten. De man was te gast bij Olierooks werkgever, het Scheveningse kuuroord Vitalizee. Olierook schonk de docent een drankje in, en sloeg deze niet aan op de kassa.

Hij wist op dat moment niet dat hij als personeelslid ,,geen drankje aan een oude bekende mocht geven'', zo betoogt zijn advocaat in de dagvaarding.

Olierook moest op de gift terugkomen, de klant moest alsnog betalen. En de werknemer zelf beloofde beterschap. Maar twee weken geleden, toen Olierook en Vitalizees directeur Marc Sanders elkaar weer troffen, was dat niet in het Scheveningense kuuroord met thermale baden, maar in de Haagse rechtbank. Olierook eiste in kort geding doorbetaling van zijn loon en hervatting van zijn werk.

Deze week zou de 23-jarige precies drie jaar in dienst zijn geweest bij Vitalizee. Voor een maandsalaris van 1.138,49 euro bruto bediende hij in het restaurant, werkte hij achter de bar en gaf hij rondleidingen in het thermencomplex.

Die drie jaar wist hij niet vol te maken. Exact een week na het incident met de wiskundeleraar, 21 oktober om vijf uur 's middags, werd Olierook ontslagen. Op staande voet.

Dat ene drankje was er natuurlijk niet ééntje, betoogt Vitalizees advocaat nu. Volgens hem heeft Olierook zelf toegegeven dat het er meerdere waren. Olierooks superieur, bij Vitalizee `teamleider' geheten, heeft die woensdag benadrukt dat dit niet toegestaan werd en dat hij bij een herhaling de directie zou inlichten.

Twee dagen later, op vrijdag, is de wiskundeleraar er opnieuw. Olierook ook – en de gast krijgt weer gratis drankjes geserveerd. Zijn teamleider ziet het, stapt naar de directie. Olierook ontkent deze feiten niet. Wel spreekt hij tegen dat hij een dag eerder ten enenmale de bedrijfsregels had overschreden.

Volgens computergegevens van het kuuroord was gebleken dat Olierook deze donderdag ,,diverse consumpties'' aan een oud-Vitalizee-werknemer en ,,een aantal vrienden'' van hem had verstrekt, zo betoogt Vitalizees advocaat in zijn pleitnotities. ,,Buitensporig veel wijn'' en ,,zeven tapas-gerechten'' zouden eerst wel ingevoerd zijn in de computer (omdat de keuken pas dan de bestelling doorkrijgt), en er daarna weer uit verwijderd zijn.

Olierook ontkent dit ,,uitdrukkelijk'', volgens zijn advocaat. De klant zou gewoon betaald hebben. En, zo suggereert hij, het is goed mogelijk dat een ander personeelslid de gerechten van de rekening heeft gehaald. Vitalizees werknemers hebben allemaal een eigen code om bestellingen in te voeren, volgens Olierooks advocaat was dat in het geval van zijn cliënt het getal `5'. Vitalizee echter zegt dat werknemers een viercijferige code hebben die personeelsleden niet van elkaar kennen.

Maar de incidenten, waar of niet, op de woensdag, donderdag en vrijdag, stonden niet op zichzelf. Eerder was een andere werknemer van Vitalizee ontslagen na diefstal van artikelen uit de voorraad van het kuuroord. Deze ontslagen werknemer heeft de directie meegedeeld, dat hij niet de enige was die weleens spullen ontvreemdde. Olierook zou dat ook doen. De directie besloot daarop een collectieve waarschuwing op het prikbord te hangen – die Olierook op zijn beurt verwijderde.

Ook meldde Olierook zich ,,te veel en te makkelijk'' ziek, stelt Vitalizees advocaat, verscheen hij te vaak niet op vergaderingen en aanvaardde hij onvoldoende het gezag van de teamleiders. ,,Hij trekt zich niets aan van de regels'', zegt Vitalizee. Het kuuroord had er geen vertrouwen meer in.

Maar Olierook gaf zich niet gewonnen en nam de spraakmakende advocaat Oscar Hammerstein in de arm. Deze werd nu bijna twee weken geleden, voorafgaand aan de zitting, over de zaak geïnterviewd door een televisieploeg van SBS. Direct daarna overlegden Hammerstein en Vitalizees advocaat J. Wittekamp met elkaar. En wat er gebeurde? Ze kwamen tot een schikking, de zaak werd afgeblazen.

Olierooks ontslag op staande voet wordt teruggedraaid, het dienstverband blijft tot 1 januari 2004 voortduren. Olierook hoeft op verzoek van Vitalizee niet meer te komen werken, maar krijgt wel zijn loon doorbetaald, plus twee maanden extra salaris. Waarom Vitalizee hiermee instemde? ,,Een kostenkwestie'', zegt de advocaat. Niet meer dan dat.

Hammerstein heeft een andere verklaring: ,,De oude truc van een cameraploeg meenemen werkt altijd''.

In Het Geding komen juridische geschillen in het bedrijfsleven aan bod. Reacties: hetgeding@nrc.nl

    • Freek Staps