Uitkeringen naar buitenland groeien

Bijna 280 miljoen euro is vorig jaar aan uitkeringen verstrekt aan mensen in het buitenland voor ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Dat betekent een stijging van 3 procent ten opzichte van 2001. Dat blijkt uit de rapportage Export uitkeringen 2002 van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Het instituut heeft vorig jaar in het kader van de Ziektewet, de WW, de WAO, de WAZ, de Wajong en de Toeslagenwet ruim 35.500 uitkeringen verstrekt aan mensen in het buitenland.