Terugbladeren

Volgende week verschijnt NL20, een gratis uitgaansmagazine voor de Amsterdamse markt. Bij succes komen er ook edities in Utrecht, Den Haag en Rotterdam. Een oud idee in een nieuwe jas.

Eind jaren zeventig kwam Maarten van den Biggelaar, student en mede-eigenaar van een Amsterdamse discotheek, op het idee een uitgaansblad voor de Randstad te maken. Het Londense Time Out fungeerde als voorbeeld. Half studerend Amsterdam werd ingeschakeld er aan bij te dragen. Voor niks. Althans, zo spiegelde Van den Biggelaar het zijn aspirant-medewerkers voor: voorlopig voor niks. En daarin schikten zij zich. Want dat succes en fortuin de jonge uitgever toelachte, daarover bestond toen al geen twijfel.

Het heette Bladeren en verscheen uiteindelijk een week of tien. Het was nog een wonder dat uit de chaos wekelijks een blad ontstond. En dat achter het glanzende, door Anton Beeke ontworpen omslag ladders stonden met meestal correcte titels, aanvangstijden en telefoonnummers – en zowaar óók nog een paar lezenswaardige artikelen. Tot de stekker eruit ging – een uitdrukking die toentertijd nog uitsluitend werd gebruikt in relatie tot elektrische apparaten.

Aan het personeel van de uitgave lag het niet: de hoofdredacteur leidde later tal van tijdschriften en is nu adjunct bij Het Parool. De eindredactrice bestiert al jarenlang M/V Magazine. Van de medewerkers die later hun sporen in de reguliere journalistiek verdienden, kan je een lange lijst samenstellen. En iedereen weet inmiddels – nadat zijn huis en kantoor werden beschoten – dat Van den Biggelaar aan het Amsterdamse Koningsplein een bladenimperium heeft waarvan Quote slechts een klein onderdeel uitmaakt.

Basis van de Bladeren-formule vormde het `spoorboekje', bestemd voor wie alles wilde weten over wat zich die week in bioscopen, theaters, muziektempels en disco's afspeelde. Daarnaast tips en artikelen over eten en drinken, exposities, winkelen en ander vertier. Het was een speeltuin en leerschool voor aankomend journalistiek en uitgeeftalent, maar het blad had ziel noch handen en voeten.

Maar het belangrijkste bezwaar bleek te zijn: `De Randstad', dat leek wat, maar is niks. Deze agglomeratie heeft geen onderlinge samenhang; de lezer in de ene stad had niets aan informatie over de overige steden. Tegenwoordig is zo'n uitgaanskatern vast onderdeel van onder meer Vrij Nederland en het zaterdagse PS van Het Parool. Ook de meeste kranten hebben een aparte culturele agenda, zij het niet op magazineformaat. Bovendien is op internet veel van de uitgaansinformatie te vinden.

Toch richtte onlangs het krantenconcern PCM uitgeverij NL Unlimited op om een uitgaansmagazine op de Amsterdamse markt te brengen. Op 17 december wordt NL20 verspreid in een oplage van 75 duizend stuks. Te geef in `displays' op strategische plaatsen. Bij succes komen er edities in Utrecht, Den Haag en Rotterdam. Het logo van het blad – de letters NL in een cirkel voor de 20 – laat geen ruimte voor misverstand over de namen van de zusterbladen: NL30, NL70 en NL10.

Beter goed gepikt dan slecht verzonnen, meende blijkbaar PCM. Eveneens naar de netnummers van de betreffende steden, bestaat in Vlaanderen al drie jaar het gratis via `displays' verspreide Zone 03 voor Antwerpen, gevolgd door Zone 09 voor Gent en Zone 02 voor Brussel. Uitgever is Christian van Thillo, directeur van de Belgische Persgroep en grootaandeelhouder van Het Parool. Van Thillo liet het er niet bij zitten en lanceerde een tegenoffensief. Ook hij brengt, waarschijnlijk nog voor de jaarwisseling, een kosteloos uitgaansblad voor Amsterdam. Hier geldt eveneens dat bij gebleken succes wordt doorgestoten naar andere randstedelijke regio's.

In elk geval betekent deze kerst voor Van den Biggelaar, aan wie eerder dit jaar Het Parool voorbijging, een onprettige herinnering aan zijn eerste uitgave.

    • Tom Rooduijn