Populist Blocher in regering Bern

Christoph Blocher, de leider van de rechts-populistische Zwitserse Volkspartij (SVP) is vanmorgen door het Zwitserse parlement gekozen als lid van de Bondsraad. Daarmee heeft de zevenhoofdige Zwitserse regering voor het eerst sinds 1959 een andere samenstelling dan gebruikelijk. De christen-democratische CVP, die bij de parlementsverkiezingen in oktober fors verloor, levert één zetel in.

Blocher opende, zoals verwacht, de aanval op de zetel van CVP-kandidaat Ruth Metzler. Bij de eerste stemronde hielden de twee elkaar nog in evenwicht. In de tweede behaalde Blocher twee stemmen meer en in de derde kreeg hij 121 stemmen (twee stemmen meer dan de vereiste 119). Metzler kwam niet verder dan 116 en is daarmee het eerste zittende lid van een Zwitserse regering sinds 130 jaar dat niet is herkozen.

De stemming over de overige kandidaten verliep min of meer voorspelbaar, nadat Metzler zich definitief had teruggetrokken. Vooral de beide sociaal-democratische kandidaten behaalden al in de eerste ronde een forse meerderheid.

Vooral de sociaal-democraten, de tweede partij in het parlement, had grote moeite met de kandidatuur van Blocher. Zij achten hem ongeschikt voor een regering die werkt met een zogeheten Konkordanz, overeenstemming op basis van een meerderheidsbesluit dat vervolgens ook door de minderheid wordt verdedigd. De sociaal-democraten vrezen dat Blocher, die de regering de afgelopen jaren herhaaldelijk slapheid verweet, zich niet zal neerleggen bij besluiten waarmee hij het oneens is.

Belangrijkste geschilpunten met de andere partijen gaan waarschijnlijk over de rol van Zwitserland op het internationale podium. Blocher is fel tegen Zwitserse toetreding tot de EU. Hij gelooft in Zwitserse symbolen zoals de goudstandaard en het bankgeheim. In de campagne voor de parlementsverkiezingen speelde de SVP in op angst voor de komst van meer buitenlanders. Maar Blocher distantieert zich van politici als Jörg Haider in Oostenrijk en Jean-Marie Le Pen in Frankrijk. Hij wil strenge toelatingseisen voor buitenlanders en een harde aanpak van illegalen – niet onvergelijkbaar met wat de Britse premier Tony Blair wil, aldus Blocher.