Omroepaccountant in een `dubbelrol'

De accountant die in opdracht van het Commissariaat voor de Media de Wereldomroep heeft onderzocht, blijkt gelieerd aan de huisadvocaat van de Wereldomroep.

Accountantskantoor Mazars Paardekooper en Hoffmann heeft een ,,strategische samenwerking'' met advocatenkantoor De Vos & Partners, zo blijkt uit informatie van De Vos en van Mazars.

De samenwerking was voor Mazars geen belemmering om de cliënt van zijn zakelijke relatie aan een onderzoek te onderwerpen. In opdracht van het commissariaat, de toezichthouder van het omroepbestel, onderzocht Mazars de commerciële activiteiten van de Wereldomroep op Bonaire.

Volgens de `nadere voorschriften van de onafhankelijkheid van accountants' moet een accountant strikt onafhankelijk. De voorschriften: ,,Dat wil zeggen dat hij alle feiten en omstandigheden vermijdt die kunnen suggereren dat zijn objectiviteit of integriteit in het geding is.''

Volgens Mazars-directeur B. Kester gelden de voorschriften niet voor opdrachten zoals die van het commissariaat. ,,En wij werken met De Vos ook niet onder één naam'', aldus directeur Kester die zegt weloverwogen gehandeld te hebben.

Het commissariaat meldt niet op de hoogte te zijn geweest van de zakelijke banden. ,,We wisten het niet, maar het zou ook geen verschil gemaakt hebben. Wij gaan uit van de beroepsethiek van onze accountant.'' Mazars is de huisaccountant van het commissariaat.

In zijn rapport over de Wereldomroep meldt Mazars dat de omroep activiteiten ontplooid heeft die niet stroken met de doelstellingen van de publieke omroep. Volgens Mazars zijn er echter ,,geen aanwijzingen'' dat publiek geld onrechtmatig is besteed. In de administratie trof Mazars ,,geen onregelmatigheden'' aan.

Vorige week bleek dat de bevindingen en conclusies van de accountant vooral gebaseerd zijn op de gesprekken met de Wereldomroep, alsmede op door de omroep verstrekte stukken. Of cijfers en toelichtingen juist zijn, daarop paste Mazars geen accountantscontrole toe.

Uit onderzoek van deze krant bleek dat de accountant niet altijd wederhoor pleegde, belastende feiten uit zijn rapport wegliet, en informatie van de omroep niet altijd controleerde.

De Vos en Mazars wisselen, vanuit hetzelfde kantoor in Amsterdam, sinds 2,5 jaar expertise uit. Zo doet De Vos bij administratieve vragen een beroep op Mazars, en doet Mazars voor ondernemingsrecht en arbeidsrecht een beroep op De Vos. ,,We hebben dezelfde doelgroep en samen doen we een aantal dingen richting klanten om volledige service te bieden. Maar we zijn zelfstandig. Zeggenschap en winst zijn niet gedeeld'', aldus P. de Vos.

    • Joep Dohmen