Nederlander betaalt weinig rente binnen eurogebied

Rood staan bij de bank is in Nederland veel goedkoper dan gemiddeld in de rest van het Eurogebied. Nederlandse consumenten betalen 3 procentpunten aan rente minder dan wat in de andere eurolanden gangbaar is. Consumptieve kredieten met een rentevaste periode tot en met een jaar zijn hier juist iets duurder dan het euro-gemiddelde, maar dit verschil bedroeg over het afgelopen jaar nog geen 1 procentpunt.

Dit blijkt uit een nieuwe serie van rentestatistieken die de centrale banken van de eurolanden vanmiddag hebben gepresenteerd. Voortaan zal op maandelijkse basis worden gerapporteerd over de commerciële rentes in de Eurozone, zowel aan consumenten als aan bedrijven.

Bedrijven en huishoudens in Nederland ontvangen gemiddeld een hogere rente op deposito's en spaargeld dan het Europese gemiddelde. De rente op spaarrekeningen die vrijwel direct opvraagbaar zijn, is bijvoorbeeld driekwart procentpunt hoger. Binnen Nederland, zo signaleert de Nederlandsche Bank, zijn er overigens grote renteverschillen tussen banken onderling. `Rood staan' kostte gemiddeld 6,65 procent rente in september, maar er zijn individuele tarieven die de 10 procent overstijgen.

Met de statistieken willen de Europese centrale banken vooral inzichtelijk maken in hoeverre de ontwikkelingen op de rentemarkten doorwerken in de tarieven die banken en kredietinstellingen hun cliënten berekenen. De Europese Centrale Bank constateerde vanmorgen dat de bancaire tarieven in het eurogebied doorgaans traag reageren op de marktontwikkelingen. Om de rentetarieven in de verschillende eurolanden vergelijkbaar te maken is door de ECB een geharmoniseerde definitie opgesteld van de verschillende rentetarieven die particuliere huishoudens en bedrijven betalen.

De Nederlandsche Bank concludeert dat de rentedaling die per saldo optrad in de eerste negen maanden van dit jaar weerspiegeld wordt in de banktarieven. Er zijn volgens DNB wel `significante' verschillen tussen de tarieven die verschillende Nederlandse banken hanteren. Bedrijven betalen in Nederland gemiddeld minder rente op leningen, en ontvangen meer rente op deposito's dan consumenten.

Uit de statistieken blijkt ook dat nieuw afgesloten hypotheken in Nederland gedurende het jaar een langere rentevaste periode zijn gaan dragen. In januari bedroeg het aandeel van hypotheken met een rentevaste periode van 5 tot en met 10 jaar nog 20 procent van het totaal aantal afgesloten hypotheken. In september was dat al de helft. De Nederlandse hypotheekrente is overigens vergelijkbaar met het Europese gemiddelde.

De gegevens over rentetarieven van banken zijn door De Nederlandsche Bank opgesteld door middel van rapportages van een groep van 20 banken die in Nederland actief zijn.