Nederland wil minder regels uit Brussel

Nederland en Ierland willen tijdens hun voorzitterschappen van de Europese Unie volgend jaar proberen de veelheid aan regels uit Brussel te verminderen.

Dit stellen ze in een gezamenlijke brief aan de raad van ministers in Brussel over hun beleidsprioriteiten, die vorige week is verstuurd. Ierland is vanaf 1 januari een half jaar voorzitter, Nederland vanaf 1 juli 2004.

,,Dit wordt een belangrijk aandachtspunt'', aldus een woordvoerder van staatssecretaris Nicolaï (Europese Zaken) vanmorgen. ,,We willen de last die de veelheid aan regels veroorzaakt verminderen.''

Uit opiniepeilingen, die gisteren in deze krant werden gepubliceerd, blijkt dat veruit de belangrijkste grief van Nederlanders tegen `Europa' is dat de samenwerking met te veel bureaucratie gepaard gaat.

De woordvoerder van Nicolaï onderstreepte vanmorgen dat Nederland zich niet speciaal zorgen maakt over de aantallen ambtenaren van de Europese Commissie. Dat zijn er in de praktijk niet buitensporig veel. Een stad als Amsterdam heeft meer ambtenaren op de loonlijst dan de Europese Commissie. De bezorgdheid concentreert zich op de aantallen regels, die Brussel– met instemming van de lidstaten – afscheidt.

Nicolaï zinspeelde vorige maand al tijdens een toespraak in de Ierse hoofdstad Dublin op maatregelen tegen de onnodig omvangrijke regelgeving uit Brussel. Hij pleitte er bij die gelegenheid zelfs voor kwantitatieve doelstellingen te formuleren voor het terugbrengen van de hoeveelheid `red tape', de hoeveelheid bureaucratische regels. ,,Ik kan u verzekeren dat het Nederlandse voorzitterschap extra aandacht zal schenken aan de administratieve last die voortvloeit uit de wetgeving van Brussel'', aldus Nicolaï.

Het streven van de Ieren en de Nederlanders sluit aan bij de zogeheten Lissabon-strategie van de EU. Deze stategie, die in 2000 werd overeengekomen, is erop gericht de economie van het EU-gebied binnen tien jaar tot de meest concurrerende van de wereld te maken.

De intergouvernementele conferentie over een nieuwe grondwet en de afwikkeling daarvan vormen ook een belangrijk aandachtspunt van Ierland en Nederland als voorzitter van de Europese Unie. Voorts willen ze proberen de toetreding van tien nieuwe lidstaten en de onderhandelingen met nieuwe aspirant-lidstaten zo goed mogelijk begeleiden. Ook willen ze aandacht geven aan het mogelijk lidmaatschap van Turkije.