Minder uitkeringen door snelle controle

Snelle controle van uitkeringsaanvragen leidt tot afwijzing van veertig procent van de aanmelders. Dat maakte wethouder Oudkerk gisteren bekend op een bijeenkomst van de Amsterdamse sociale dienst.

Sinds begin dit jaar voert de Amsterdamse Sociale Dienst (SDA) bliksemcontroles uit binnen een week nadat de aanvraag is ingediend. Bij zo'n bezoek wordt onder meer gekeken of mensen op het opgegeven adres wonen, of zij samenwonen en of de overige verstrekte gegevens kloppen. De bezoeken vinden altijd `s morgens plaats. Vooralsnog wordt de nieuwe werkwijze in drie Amsterdamse buurten met veel werklozen uitgeprobeerd: Nieuw West, Zuidoost en Noord. Volgens R. Mungra, directeur van de SDA, hebben de nieuwe controles niet geleid tot een toename van het aantal klachten en bezwaarschriften over de sociale dienst.

In Nieuw West kon in één week tijd 54 procent van de aanvragen worden afgewezen. De sociale dienst bezocht in die week 251 van de 416 aanvragers. Bij 137 aanvragers werd geoordeeld dat ze geen recht hadden op een uitkering.

om de controles te kunnen uitvoeren heeft de sociale dienst het aantal controleurs uitgebreid. Het aantal medewerkers dat het contact met de klanten onderhoudt is juist verkleind.

Vroeger ging bij de Sociale Dienst veel tijd verloren met het uitvoeren van de heronderzoeken. Bij die controles, waarbij werd gekeken of iemand nog wel voldeed aan de criteria voor een uitkering, verdwenen twee van de tien uitkeringstrekkers uit de bestanden. De sociale diensten waren door het rijk verplicht tenminste eens per achttien maanden zo'n herhalingsonderzoek te verrichten. Nu mag de gemeente zelf uitmaken hoe zij controleert of iemand al dan niet terecht een uitkering heeft.

Momenteel zitten ongeveer 43.000 mensen in Amsterdam in de bestanden van de DWI.