Militairen Irak dragen taken over in maart

De Nederlandse militairen in Zuid-Irak zullen vanaf eind maart de controle over de veiligheid in de provincie Al Muthanna geleidelijk overdragen aan lokale instanties.

Dat heeft minister Kamp (Defensie) gisteren verklaard op een briefing voor Tweede Kamerleden. Later deze week moet de Kamer besluiten of ze kan instemmen met een verlenging van de missie van de circa 1.170 Nederlandse militairen tot eind juli 2004.

De hoofdtaak van de mariniers in Al Muthanna is de zorg voor veiligheid en stabiliteit. Vanaf komend voorjaar zullen ze zich op grond van afspraken met de Iraakse regeringsraad volgens Kamp langzamerhand uit de dorpen en steden terugtrekken en hun taken overdragen aan Iraakse politie- en veiligheidsdiensten. De minister zei ervan uit te gaan dat de Irakezen zelf tegen die tijd voldoende in staat zijn de veiligheid van de eigen bevolking te garanderen.

Kamp onderstreepte gisteren dat Al Muthanna nog steeds de rustigste provincie is van Irak. Niettemin houdt het ministerie van Defensie meer dan voorheen rekening met mogelijke aanslagen, nu ook elders in Irak buitenlandse militairen daarvan al het slachtoffer zijn geworden.

Mede wegens de toegenomen dreiging is besloten de grote drukke hoofdweg, die recht door de hoofdplaats As Samawah naar Bagdad loopt, om de stad heen te leggen. Kamp vertelde de Kamer dat hiervoor inmiddels fondsen beschikbaar zijn. De omleidingsroute zal onder meer een nieuwe brug omvatten over de rivier de Eufraat, die door het noorden van Al Muthanna stroomt.

De Nederlanders zullen begin volgend jaar naar verwachting gezelschap krijgen van zo'n 600 Japanse militairen, die zich overigens niet met veiligheidstaken maar uitsluitend met humanitaire activiteiten zullen bezighouden. Het gaat daarbij onder meer om het herstellen dan wel opnieuw bouwen van school- en ziekenhuisgebouwen. De Nederlanders hebben zich daar sinds hun komst begin augustus slechts op kleine schaal mee bemoeid.

Kamp verzekerde de Kamer dat de Nederlandse militairen over alle inlichtingen van de Amerikanen en de Britten kunnen beschikken die ze nodig achten. Niet alle opmerkingen van de minister hierover waren openbaar. Na een uur werd de briefing onderbroken en achter gesloten deuren voortgezet.