Meer inzicht in stroomproductie

In de inzetbaarheid van elektriciteit komt meer inzicht. Stroomtoezichthouder DTe heeft gisteren bepaald dat stroomproducenten met een vermogen van meer dan 5 megawatt gegevens over de inzetbaarheid van stroom moeten doorgeven aan stroomnetbeheerder TenneT. Het doorspelen van deze gegevens zorgt ervoor dat TenneT de balans kan bepalen tussen vraag en aanbod. Daarmee kan de beheerder inspelen op eventuele tekorten op de stroommarkt. Indien TenneT deze gegevens niet heeft, kan dit ertoe leiden dat de stroomvoorziening wordt afgesneden.