Meer abortussen

Steeds meer vrouwen in Nederland laten abortus plegen. Het gaat daarbij vaker om jonge vrouwen. Zestig procent van de vrouwen die zich bij een abortuskliniek meldt, is van allochtone afkomst. Ruim tweederde van de vrouwen die abortus pleegt, zegt anticonceptiemiddelen te hebben gebruikt. De middelen zouden niet goed zijn gebruikt. Dit blijkt uit cijfers van de Rutgers Nisso Groep over 2001 en 2002. De cijfers zijn vandaag gepresenteerd. In 2001 lieten 28.400 vrouwen abortus plegen, in 2002 ging het 29.500 vrouwen.