LVNL: meer samenwerking

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) juicht de komst van de Single European Sky, waartoe de Europese Unie vannacht een akkoord bereikte, toe. ,,Wij zijn heel erg voor intensieve samenwerking, de huidige luchtverkeersleiding is te duur en te inefficiënt'', aldus E. Kroese, voorzitter van het bestuur van LVNL.

Kroese zegt dat de Europese luchtverkeersleiding 62 procent minder effectief werkt dan de Amerikaanse, omdat 31 verschillende nationale instellingen zich over het luchtverkeer ontfermen, in plaats van één zoals in Amerika. In menig Europees land houden de luchtverkeersleidingen angstvallig vast aan hun eigen positie en hun banen, maar de LVNL doet dat niet. Kroese: ,,Ik zeg vaak tegen de Europese collega's: we zijn met te veel.''

De Nederlandse luchtverkeersleiding ressorteert nu onder het ministerie van Verkeer en Waterstaat en is dus een ambtelijke instelling, verantwoordelijk voor het civiele luchtruim. De Britse luchtverkeersleiding is al in hoge mate verzelfstandigd en Kroese verwacht dat ook de LVNL op termijn een privaatrechtelijke structuur zal krijgen. Dat zou het begin kunnen zijn van een fusie tussen luchtverkeersleidingen in aansluitende luchtruimen. De LVNL is in gesprek met branchegenoten in België, Duitsland en Groot-Brittannië over samenwerking. Dat moet uiteindelijk tot één bedrijf leiden. Kroese denkt niet dat dit onder de huidige noemer van Eurocontrol zal gebeuren, maar voorziet de vorming van een aantal grensoverschrijdende, commerciële bedrijven voor luchtverkeersleiding, aan het eind van dit decennium.

De grootste tegenstand tegen de plannen komt volgens Kroese uit Frankrijk. ,,Hoe de Fransen met hun luchtverkerkeer omgaan begrijpen wij vaak niet. Maar als de anderen het in Europa eens zijn over een gezamenlijk beheer van het luchtruim zullen de Fransen wel mee moeten.''

LVNL presenteerde vanmorgen de eerste rapportage in het kader van de nieuwe Luchtvaartwet (ingegaan op 20 februari) over de milieu- en geluidsnormen. In de wet ligt het aantal vliegbewegingen, tijdstippen, vlieghoogtes, -routes, vast waaraan de organisatie zich dient te houden. Van de elf hoofdregels zijn er drie overtreden, zo gaf Eric Kroese toe. Er zijn te veel horizontale en vertikale afwijkingen op routes geweest, die mogelijk hebben geleid tot extra geluidsoverlast. Volgens de wet staan hier boetes op. LVNL becijfert deze in totaal op 45.000 euro. Kroese zegt dat op dit gebied de regelgeving is doorgeschoten. ,,De overheid legt dus een boete op aan een van zijn eigen bestuursorganen.''