Klacht van der G. tegen psychiater

Volkert van der G., de moordenaar van Pim Fortuyn, heeft twee weken geleden een klacht ingediend bij het medisch tuchtcollege in Groningen tegen kinder- en jeugdpsychiater M. Oosterhoff. Dat hebben de advocaten van Van der G. bevestigd.

Oosterhoff suggereerde in juni – zonder Van der G. onderzocht te hebben – dat hij zou lijden aan het syndroom van Asperger, een vorm van autisme. Oosterhoff deed zijn suggestie in het psychologisch maandblad Psy.

Tijdens de behandeling van het hoger beroep tegen Van der G. werden Oosterhoff en forensisch psycholoog C. de Ruiter door het gerechtshof opgeroepen om over het syndroom te getuigen. Daar herhaalde Oosterhoff dat Van der G. volgens hem zou kunnen lijden aan het syndroom van Asperger. Forensisch psycholoog De Ruiter steunde hem daarin.

Op de zitting bleek dat het Pieter Baan Centrum deze diagnose al in een vroeg stadium had verworpen, omdat het volgens de kliniek ,,evident' was dat Van der G. geen autist is.

Volgens het Pieter Baan Centrum was Van der G. ten tijde van de moord op Fortuyn toerekingsvatbaar. Als Van der G. wel zou lijden aan een (autistische) stoornis tijdens de moord, zou het mogelijk zijn geweest hem tbs op te leggen. Het gerechtshof verwierp die suggestie en veroordeelde Van der G. tot achttien jaar gevangenisstraf. Dat vonnis kwam overeen met het vonnis in eerste aanleg.

Wanneer de procedure van Van der G. wordt behandeld, is volgens de advocaten nog niet bekend. Het medisch tuchtcollege is een toezichthoudend orgaan voor de eigen beroepsgroep. Het kan sancties opleggen, zoals uitsluiting.