INTERNET WWW.NRC.NL

Dossiers. Actuele dossiers over de publieke omroep, het voortgezet onderwijs, Gerard Reve, de dichter des vaderlands (met het gelegenheidsgedicht Oranjekindje) en pensioenen. Zie www.nrc.nl/dossiers

De mooiste noot. Maandblad M vraagt aan muzikanten en componisten wat ze de mooiste noot in de muziek vinden. Afgelopen zaterdag sprak componist Louis Andriessen over het tweede deel van het pianoconcert in G van Ravel. ,,De chique cis na een langzame wals.'' De laatste aflevering uit de serie De mooiste noot, met een muziekfragment, is te lezen op www.nrc.nl/demooistenoot

Weblog. Internetjournalist Marie-José Klaver houdt sinds kort op de site een weblog bij, een internetdagboek met korte, actuele berichten en persoonlijke observaties. Ze schrijft onder meer over privacy, wetgeving, beveiliging, bijzondere websites en cybercultuur. http://weblog.nrc.nl. Tips naar klaver@nrc.nl

Filmvragen. Hans Beerekamp, tv-recensent en ex-filmredacteur van NRC Handelsblad, gaat in op vragen, op- en aanmerkingen van lezers over film en televisie. Vragen kunt u e-mailen aan hb@nrc.nl. Iedere donderdag verschijnt een nieuwe aflevering met vragen en antwoorden: www.nrc.nl/vragenoverfilm