EU: stroomprobleem oplossen

De EU-lidstaten moeten veel meer investeren in transmissie- en distributienetwerken voor elektriciteit, anders neemt het risico van stroomonderbrekingen toe. De Europese Commissie wil daarom met wetgeving nationale toezichthouders het recht geven te interveniëren om investeringen van netwerkbeheerders te versnellen, indien deze in gebreke blijven.

Dat staat in een Commissie-document over energievoorziening en -infrastructuur dat vanmiddag is gepresenteerd. De Commissie is ,,in het bijzonder bezorgd'' over de geringe vooruitgang in de interconnectie tussen stroomnetwerken van lidstaten. Vorig jaar spraken de EU-regeringschefs af dat interconnectiecapaciteit in 2005 in elke lidstaat ten minste 10 procent van de opwekkingscapaciteit moet bedragen. Veel lidstaten halen dit niet. Ook Nederland hoort tot de lidstaten waar de interconnectie tekortschiet.

De Commissie wil met een verplichtende EU-richtlijn komen, die lidstaten tot actie moet aanzetten. Zo moeten nationale toezichthouders kunnen interveniëren om projecten te versnellen of openbare aanbestedingen te doen, indien netwerkbeheerders niet in staat of bereid zijn actie te ondernemen. Verder moeten netwerkbeheerders meerjarige investeringsplannen voorleggen aan nationale toezichthouders, die deze vervolgens doorspelen naar de Europese Commissie voor consultatie met de sector.

Ook wil de Commissie dat lidstaten een goed gedefinieerd beleid voeren inzake vraag en aanbod met een duidelijke rol voor duurzame energie. Volgens de Commissie is de energieconsumptie in de EU zo'n 20 procent hoger dan op grond van economische ontwikkelingen is gerechtvaardigd. Overheden moeten het voorbeeld geven met een efficiëntieverbetering van 1,5 procent per jaar. Beheerders van netwerken moeten veel meer coördineren. Gebrek hieraan was volgens de Commissie een sleutelfactor bij recente stroomstoringen in Italië en de VS. ,,Niet handelen zou consumenten voordelen van concurrerende elektriciteitsprijzen ontnemen en de economie schaden'', aldus de Commissie.