Coalitie blokkeert debat over sociaal beleid

Als álle oppositiepartijen met premier Balkenende willen spreken over het sociale beleid van het kabinet, kan de coalitie van CDA, VVD en D66 dat met zijn meerderheid dan tegenhouden? Die vraag stond gisteren, niet voor het eerst, centraal tijdens de wekelijkse `Regeling van werkzaamheden', waarbij de Kamer haar agenda vaststelt.

Aanstichter van het soms vinnige debat was SP-fractievoorzitter Marijnissen. Er gaat naar zijn zeggen ,,een storm van verontwaardiging'' door het land vanwege het sociaal beleid van het kabinet, waarover de ,,minister-president zich dag in dag uit in de media verantwoordt'', zei Marijnissen. De premier moet dat ook in de Kamer doen. Het CDA (Van der Camp), kwam onmiddellijk in verweer: ,,Niet nodig''. VVD en D66 sloten zich daarbij aan.

Alle andere partijen wilden echter met de premier over het sociaal beleid praten: GroenLinks, ChristenUnie, PvdA, LPF en SGP. Wel achtten zij het zinvoller dat eerst deze week de behandeling wordt afgerond van de begrotingen Sociale Zaken en Volksgezondheid en het Belastingplan, waarbij het sociale beleid van het kabinet aan de orde is.

Op initiatief van Kamervoorzitter Weisglas werd de kwestie naar volgende week overgeheveld. Diens regel om het in de toekomst mogelijk te maken dat een Kamerminderheid spoeddebatten kan aanvragen, is nog niet van kracht. Tot voor enkele jaren was het usance dat in de Kamer ruimhartig werd omgesprongen met dit soort verzoeken van de oppositie. Sinds vorig jaar komt het steeds vaker dat de coalitie zijn meerderheid gebruikt om de Kameragenda te bepalen.