`Werk en Scholing' in Arnhem vraagt uitstel betaling aan

De stichting Werk en Scholing, die voor zeven gemeenten in de regio Arnhem moeilijk bemiddelbare werklozen aan een baan probeert te helpen, staat op punt van omvallen.

Het bestuur heeft wegens oplopende financiële tekorten uitstel van betaling aangevraagd. Dat betekent onder meer dat de salarissen van de ruim honderd medewerkers in de maand december vooralsnog niet worden betaald. Directeur J. van Poelje houdt rekening met een faillissement. ,,Ik ben ervan overtuigd dat dit bedrijf niet zelfstandig voort kan blijven bestaan.'' Er is geen geld voor een sociaal plan.

Het reïntegratiebedrijf, dat twaalf jaar geleden is opgericht, sluit 2003 af met een negatief resultaat van ongeveer 300.000 euro. Bovendien is er een fors liquiditeitstekort. Voor 2004 wordt bij ongewijzigd beleid een tekort van ruim 3 miljoen euro voorspeld. De problemen zijn volgens Van Poelje onder meer veroorzaakt door de verslechterde economische omstandigheden en een verandering in de wetgeving, waardoor gemeenten verplicht zijn reïntegratieprojecten openbaar aan te besteden.

Van Poelje: ,,Onze prijs is te hoog en ons imago speelt ons parten''. Hoewel de wethouders van zeven betrokken gemeenten het bestuur van Werk en Scholing vormen, is slechts één aanbesteding aan Werk en Scholing gegund.

De vakbonden en de ondernemingsraad vinden dat de gemeenten onrechtmatig handelen door zo snel af te stevenen op een faillissement. ,,Nu de stekker eruit halen zonder geld voor een sociaal plan is onacceptabel'', zegt bestuurder P. Weijland van vakbond AbvaKabo. De bond eist volgende week dinsdag via een kort geding van de gemeente Arnhem dat de gemeente zich garant stelt voor de (dreigende) financiële tekorten en dat het de kosten van een sociaal plan betaalt.

De zeven betrokken gemeenten stellen zich op het standpunt dat zij niet aansprakelijk zijn omdat Werk en Scholing een zelfstandige stichting is. Het personeel van Werk en Scholing heeft onlangs uit protest een werkonderbreking gehouden.