VS informeren NAVO over plan herschikking troepen Europa

De Verenigde Staten hebben gisteren hun NAVO-bondgenoten geïnformeerd over hun voornemen om de Amerikaanse troepen en bases in Europa en daarbuiten te herschikken. De bedoeling is Amerikaanse troepen beter in te zetten tegen nieuwe dreigingen zoals terrorisme.

Daarvoor willen de VS beschikken over kleinere en lichtere bases, van waaruit zij sneller en flexibeler kunnen opereren. Het plan kan leiden tot sluiting of inkrimping van Amerikaanse bases in Europa, met name Duitsland, en verplaatsing van troepen naar Oost-Europa. De VS willen ook hun troepen sneller kunnen inzetten in het Midden-Oosten en Centraal-Azië.

De Amerikaanse regering gaf gisteren bij monde van onderminister van Buitenlandse Zaken Grossman en onderminister van Defensie Feith een presentatie van het plan aan de NAVO-ambassadeurs. ,,Het was nog niet concreet. Zij hebben geen indicatie over aantallen gegeven, maar wel de achterliggende filosofie uitgelegd'', zegt een hoge NAVO-diplomaat.

Het plan verkeert volgens de Amerikanen nog in een vroege fase en beslissingen pas worden genomen na uitvoerige consultaties van de bondgenoten. Daarvoor bezoeken Grossman en Feith de komende dagen Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Turkije, Rusland, Polen, Roemenië, Bulgarije, Italië, Spanje en IJsland.

Vorige maand zei president Bush al dat de VS met bondgenoten in Europa en Azië zouden overleggen over een herschikking van hun troepen in de wereld. Amerikaanse regeringsfunctionarissen lieten eerder weten dat dit zou kunnen leiden tot sluiting of inkrimping van bases in Duitsland, dat zo'n 77.000 van de pakweg 116.000 Amerikaanse troepen in Europa huisvest. Duitsland is bezorgd over het plan en zijn economische gevolgen, omdat veel Amerikaanse militairen met hun familie wonen op grote vaste bases.

Als potentiële nieuwe bases zijn genoemd Polen en de aanstaande NAVO-leden Roemenië en Bulgarije. De kans bestaat dat troepen voor kortere perioden ergens worden gestationeerd, zonder hun families. De NAVO-uitbreiding is een ,,belangrijke nieuwe realiteit'', zei Feith gisteren. De huidige Amerikaanse troepensterkte is nog grotendeels ,,gebaseerd op de werkelijkheden van de Koude Oorlog''. Bij hun herschikking gaan de VS er vanuit dat ,,de alliantie groter en sterker is dan een paar jaar geleden''.