Student zonder legaal adres behoudt beurs

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) heeft het door haar aangespannen kort geding tegen de Informatie Beheer Groep (IBG) over een verscherpte controle op uitwonende studenten, gewonnen.

De Groningse rechter bepaalde gisteren dat de IBG bij de aangescherpte controle op uitwonende studenten handelde in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Tevens heeft de IBG het vertrouwens- en rechtszekerheidsbeginsel geschonden, omdat de maatregel zonder vooraankondiging en zonder overgangsregeling is ingevoerd.

IBG moet binnen twee weken alle 25.000 studenten die werden aangeschreven met het verzoek te bewijzen dat ze wel degelijk op zichzelf wonen, een `excuusbrief' sturen.

De IBG vroeg deze studenten, die wel een beurs krijgen voor uitwonenden, maar wiens opgegeven adres niet overeenkomt met dat in de Gemeentelijke Basisadministratie, aan te tonen dat ze zelfstandig wonen. Het bewijs hiervoor diende een inschrijvingsbewijs van de gemeente, een kopie van een huurcontract of een bankafschrift zijn, waaruit blijkt dat huur was betaald. De rechter oordeelt dat de IBG het verstrekken van een uitwonende beurs niet zonder meer afhankelijk mag maken van deze bewijsstukken. Dat moet, aldus de rechtbank, worden beoordeeld per geval.

Veel studenten kunnen volgens de LSVb onmogelijk bewijzen dat ze uitwonend zijn omdat ze onderhuren, de huur contant betalen of een pand kraken. Ongeveer 15.000 studenten die niet konden aantonen uitwonend te zijn, werden gekort op hun basisbeurs. Dit moet nu ongedaan worden gemaakt, aldus de rechter.

De LSVb heeft opgetogen gereageerd op het vonnis. Woordvoerder Tea Jonkman van de IBG stelt dat er in overleg met de LSVb wordt gewerkt aan een overgangsregeling. ,,We mogen van de rechter op deze manier controleren, alleen hadden we dit beter moeten aankondigen.''