Möller ongeschikt voor top internationale beurs

De afspraken leken bij de fusie in 2000 zo duidelijk. George Möller wordt in 2004 topman bij Euronext. Het liep anders. `Als er een geschikte Nederlandse kandidaat was geweest, dan was die het geworden.'

George Möller ging er vanuit dat hij volgend jaar de Fransman Jean-Francois Théodore zou opvolgen als voorzitter van de raad van bestuur van het beursbedrijf Euronext. ,,Ik heb nog veel energie, heel veel ervaring en ik denk dat ik me internationaal goed kan manifesteren'', zei de 55-jarige Möller een half jaar geleden tegen het zakenblad Management Team.

Gisteren besliste de raad van commissarissen onder leiding van de Nederlander Jan-Michiel Hessels (voorheen Vendex) anders. Théodore blijft voorzitter totdat de cijfers over 2006 zijn goedgekeurd, aldus de raad van commissarissen.

Euronext N.V. is de eerste en tot nu toe enige multinationale beursorganisatie in Europa. Het bedrijf ontwikkelt diensten voor de beurzen in België, Frankrijk, Nederland, Portugal en Groot-Brittannië (in dit laatste land alleen voor derivaten).

,,De vennootschap streeft ernaar een belangrijke rol te blijven spelen in het consolidatieproces van het Europese beurswezen en tegelijk haar organische groei voort te zetten'', zegt Hessels vanmorgen in een toelichting via de mobiele telefoon vanuit zijn auto. ,,En bij deze strategie is het, voor alle partijen, het beste dat Théodore nog een paar jaar aanblijft als chairman of the managing board. Hij is op dit moment de juiste man op de juiste plaats. Maar - en dat zeg ik ook als Nederlander - het was een ontzettend moelijke beslissing''.

Bij de fusie tussen de beuren in Parijs, Brussel en Amsterdam is afgesproken dat de Franse bestuursvoorzitter Jean-Francois Théodore naar vier jaar zou worden opgevolgd door een Nederlander. Zonder deze afspraak was de fusie niet tot stand gekomen. Gisteren viel het besluit dat Théodore nog een paar jaar blijft. Waarom wordt die afspraak niet verzilverd?

,,De fusie-overeenkomst uit 2000 heeft heel zwaar gewogen bij de beslissing die we gisteren hebben genomen. Het was een hele, hele moeilijke beslissing. Maar onder de gegeven omstandigheden is Théodore de enige kandidaat die aan de eisen van de raad van commissarissen voldoet.''

Welke eisen zijn dat?

,,Daar wil ik niet en detail op ingaan. Maar hij heeft zich een bekwaam manager getoont van Euronext, en hij heeft naar onze mening de strategische capaciteiten om het bedrijf door deze woelige tijden te managen.''

George Möller de topman van Euronext Amsterdam, en tweede man na Théodore ging ervan uit hij de Fransman zou opvolgen?

,,Daar kan ik mij iets bij voorstellen. Ik ken George nog uit de tijd dat we samen bij Deli (van 1983-1987 was Möller corporate treasure bij grondstoffenhandel Deli Maatschappij, red.) werkten. En ook ik ben Nederlander, dus deze beslissing valt mij zwaar, maar voor Euronext is dit het beste besluit. Een besluit dat we trouwens in de raad van commissarissen unaniem hebben genomen.''

Heeft u nog naar een andere Nederlandse kandidaat gezocht, toen bleek dat Möller niet aan de eisen kon voldoen?

,,Als er een geschikte Nederlandse kandidaat was geweest dan was die het geworden. Maar die was niet te vinden. Théodore heeft met zijn staat van dienst de beste operationele en strategische papieren.''

In een vraaggesprek met Managment Team zei Möller een half jaar geleden nog dat hij tot zijn 65e bij de onderneming wilde blijven werken. Nu stapt hij op.

,,Het is zijn eigen beslissing geweest om op te stappen, en daar heb ik alle respect voor. Tot maart volgend jaar blijft hij een volwaardig lid van de directie en heeft hij nog een paar belangrijke klussen af te ronden. Hij is bezig met de integratie van clearing en settlement en dat is een zeer ingewikkeld proces. En ook voor het Amsterdamse moet hij nog een paar zaken goed afronden.''

Zijn er afspraken gemaakt over de opvolging van Théodore?

,,Wij gaan op zoek naar sterke Nederandse kandidaat die Möller moet gaan opvolgen. En een jonge kandidaat.''

In 2000 is ook afgesproken dat de Nederlandse voorzitter van de raad van commissarissen zou worden opgevolgd door een Fransman. Wat gebeurt er met die afspraak.

,,In het persbericht kunt u lezen dat mijn herbenoeming op de vergadering voor volgend jaar staat.''

    • Cees Banning