Minder chronisch zieken in koopkracht achteruit

De 111 miljoen euro die het kabinet vorige week extra heeft uitgetrokken voor chronisch zieken en gehandicapten, leidt tot een verzachting van de koopkrachteffecten voor tienduizenden mensen. Vijfduizend mensen met een minimuminkomen hebben daardoor volgend jaar een maximale inkomensachteruitgang van 1 procent.

Dat heeft minister De Geus (Sociale Zaken) in een brief aan de Tweede Kamer geschreven. Als gevolg van het kabinetsbeleid zouden volgend jaar 33.000 chronisch zieken en gehandicapten met een minimuminkomen er meer dan 1 procent op achteruit gaan. Door de extra maatregelen van vorige week zijn dat er nu nog 28.000. Voor zieke mensen met een inkomen tussen minimum en modaal pakken de maatregelen ook beter uit: er zouden 210.000 meer dan 1 procent verliezen. Dat aantal is gedaald tot 171.000.

De nieuwe koopkrachteffecten zijn nog exclusief de gevolgen van de bijzondere bijstand op de inkomens van minima. Vrijdag besloot het kabinet daar in totaal 80 miljoen extra aan te besteden. Het is aan gemeenten om dat geld uit te geven aan de mensen die het daadwerkelijk nodig hebben. De Geus roept gemeenten op de bijzondere bijstand te gebruiken om collectieve ziektekostenverzekeringen af te sluiten. Het kabinet trekt tevens 24 miljoen euro extra uit om de fiscale aftrek van AWBZ-zorg (thuiszorg) te verruimen. Niet alleen gezinshulp, maar ook psychotherapie, verzorging en verpleging vallen daar nu volledig onder. Ook medicijnen komen onder de aftrek te vallen. Daarnaast gaat de eigen bijdrage in de AWBZ voor mensen met hogere inkomens met in totaal 7 miljoen euro omhoog en voor lagere inkomens met datzelfde bedrag omlaag. De coalitiepartners CDA, VVD en D66 vinden de maatregelen van De Geus voldoende. De PvdA is nog steeds ontevreden en wil morgen bij het vervolg van het overleg over de begroting Sociale Zaken alsnog een eigen plan indienen. Kern van dit plan is een verhoging van de AWBZ-bijdrage voor mensen met meer dan modaal.