Kamer achter identificatieplicht

De Tweede Kamer gaat akkoord met invoering van een algemene identificatieplicht voor iedereen, vanaf veertien jaar. Daarbij gaat het om toonplicht als de politie om een identiteitsbewijs vraagt.

Pagina 7