Globalisering, weetjewel

Vernietigen de babyboomers het beleggingsklimaat in de eerstvolgende decennia? Het zal niet de eerste keer zijn dat het topzware bevolkingscohort de rest van de samenleving meesleept in zijn eigen besognes. Toen zij in de jaren zestig tiener waren, moesten we allemaal jong zijn. Toen zij in de jaren zeventig de wereld wilden veranderen, moesten alle anderen dat ook. In de jaren tachtig kozen ze toch maar voor een carrière, hetgeen prompt de overheersende cultuur werd. En in de jaren negentig zaten ze even vastgelijmd op hun bestuurlijke plekken als degenen die ze er een kwart eeuw daarvoor in het kader van hun maatschappelijke revolutie van af hadden geduwd. Anno nu, nu ze wat ouder en bangelijker zijn, willen ze meer veiligheid op straat. En dus moeten wij ook allemaal weer keurig licht op onze fiets.

Maar het ergste kan nog komen. Straks zijn ze allemaal gepensioneerd, en eten ze hun vermogen op en verpesten het beursklimaat voor de generatie na hen. Zal je nét zien: over een jaar of tien, als de verloren generatie haar spaarcenten bijna nodig gaat hebben, zijn de babyboomers er met de poet vandoor.

Zo'n melt down-scenario voor de beurzen circuleert al geruime tijd. Dat gold zeker toen de beurshausse van eind jaren negentig in verband werd gebracht met verwoed beleggende babyboomers die bezorgd werden over de financiering van hun oude dag. Wat zou er gebeuren als zij eenmaal gepensioneerd al hun spaargeld zouden gaan opmaken, en hun beleggingen voor dat doel in de verkoop zouden doen?

Duitsland is een van de Europese landen waar de vergrijzing het hardst zal toeslaan, net als Nederland overigens. Economen van Deutsche Bank hebben zich gebogen over de aannemelijkheid van zo'n melt down-scenario, en komen tot de conclusie dat dit niet erg waarschijnlijk is. Als zo'n scenario nu al zo duidelijk zou zijn, was het al verwerkt in de koersen, zo redeneren zij. Wat wel zal gebeuren is dat het rendement op de factor kapitaal in Duitsland zal dalen.

Hoever die rendementsdaling gaat, hangt vooral af van de manier waarop het buitenland zal zorgen voor de extra aanvoer van goederen en diensten voor de vergrijsde samenleving. Als de financiering van die buitenlandse productie wordt gestut door Duits spaargeld, dan valt er via de buitenlandse bocht nog steeds een behoorlijk rendement te halen. Hoe verder de globalisering van productie én van investeringen vordert, kortom, hoe milder het economische effect van de vergrijzing.

Dus is verdere globalisering juist in het belang van de babyboomers? De vraag stellen is hem beantwoorden. Zelfs op hun oude dag bepalen ze de trend.

    • Maarten Schinkel