Gezellig baren 2

Wat jammer dat mevrouw Montijn denkt dat vroedvrouwen zwangerschap en bevalling als een gezellig iets beschouwen. De zorg rondom de gezonde zwangere is een serieuze aangelegenheid die door hen op een serieuze manier wordt uitgevoerd. In tegenstelling tot wat in haar artikel wordt beweerd zijn vroedvrouwen (verloskundigen) wel degelijk medici, bevoegd en bekwaam om zelfstandig een deel van de geneeskunde uit te oefenen.

Nederlandse zwangeren verkeren in de gelukkige positie om zelf te kunnen kiezen of zij thuis, dan wel in het ziekenhuis bevallen. De mening van de vroedvrouw komt hier op de tweede plaats. Indien een vrouw tijdens de bevalling pijnstilling nodig heeft of wenst, heeft dit geen consequenties voor het inkomen van de vroedvrouw. Zij of hij heeft dan inmiddels een deel van de bevalling begeleid en ontvangt hetzelfde honorarium als bij een thuisbevalling.

Financiële motieven spelen dus geen rol, wel de overtuiging dat een barende zo veilig mogelijk (dat wil zeggen met zo min mogelijk onnodige medische interventies) moet kunnen bevallen.

    • Ilona van der Vloed