Extra controle op jaarrekeningen Duitse bedrijven

Als reactie op de financiële schandalen bij beursgenoteerde ondernemingen wil de Duitse regering het toezicht op de jaarrekeningen verscherpen. Daartoe wordt in 2005 een instelling in het leven geroepen die tot taak krijgt jaarrekeningen steekproefsgewijs tegen het licht te houden.

De nieuwe `balansinspectie' zal in eerste instantie uit tien specialisten bestaan en wordt door het bedrijfsleven betaald. In principe komen zevenhonderd Duitse en tweehonderd buitenlandse ondernemingen voor een onderzoek in aanmerking. Kwartaalberichten vallen niet onder het verscherpte toezicht.

Het nieuwe instituut kan onderzoek starten uit eigen beweging of op aandringen van beleggers. Als er fouten in de financiële verslagen worden ontdekt, krijgt de onderneming in kwestie de kans die te corrigeren. Onderzoek en overleg vinden in eerste instantie achter gesloten deuren plaats. Verstrekt een onderneming foutieve informatie, dan dreigt een boete van maximaal 50.000 euro.

De Duitse ondernemingen krijgen daarmee de kans om eerst op basis van zelfregulering orde op zaken te stellen, voordat de overheid in actie komt. Weigert een bedrijf medewerking of inzage in financiële stukken, dan kan het nieuwe instituut de bestaande toezichthouder voor de financiële markten, de Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) inschakelen. De Bafin heeft onder andere de mogelijkheid huiszoeking te laten verrichten.

,,We krijgen hiermee een extra keurmerk voor de Duitse financiële markten'', zei minister van Financiën Hans Eichel (SPD) gisteren. Duitse ondernemingen en accountants hebben met instemming op het voorstel van Eichel gereageerd. Volgens de brancheorganisatie van accountants wordt hiermee een lacune in het Duitse toezicht gesloten. ,,Het gaat niet alleen om repressie, maar ook om preventie'', aldus minister van Justitie Zybries.

Duitsland volgt met het initiatief landen als Groot-Brittannië en Zweden die eerder vergelijkbare instellingen in het leven riepen. De inspecteurs worden vermoedelijk ondergebracht bij het instituut dat de regels voor financiële verslaggeving vaststelt, het Deutsche Rechnungslegungs Standards Committee.