EU-landen verdeeld over stemgewicht

Het Italiaanse voorzitterschap van de Europese Unie weigert toe te geven aan Polen en Spanje, de twee belangrijkste dwarsliggers bij de onderhandelingen over het Europees grondwettelijk verdrag.

De Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken, Franco Frattini, zei gisteren vast te houden aan de voorstellen van de Europese Conventie voor besluitvorming met een gekwalificeerde meerderheid in de EU.

,,Het enige alternatief voor een goede grondwet is geen grondwet'', aldus Frattini. De regeringsleiders willen vrijdag en zaterdag in Brussel overeenstemming bereiken over het grondwettelijk verdrag. Polen en Spanje willen vasthouden aan het in 2000 in het verdrag van Nice vastgelegde systeem voor besluitvorming met een gekwalificeerde meerderheid. De andere landen willen dat in de toekomst een gekwalificeerde meerderheid wordt gevormd door ten minste de helft van de EU-lidstaten die ten minste 60 procent van de Europese bevolking vertegenwoordigen.

Polen en Spanje hebben met dit nieuwe systeem minder mogelijkheden om EU-besluiten tegen te houden. Maar de Duitse bondskanselier Gerhard Schröder vindt de afspraak van Nice onaanvaardbaar, omdat Polen en Spanje dan samen bijna het dubbele gewicht bij EU-stemmingen in de schaal leggen als Duitsland, hoewel hun gezamenlijke bevolking kleiner is.

Frattini zei dat de EU-voorzitter geen compromis zal presenteren. ,,Alle alternatieven die de revue zijn gepasseerd kunnen op onvoldoende steun rekenen en zijn dus geen optie.'' Hij wees ook het Britse voorstel van de hand om het besluit over deze kwestie uit te stellen. Om volgens plan het verdrag begin mei volgend jaar te kunnen ondertekenen, moet er uiterlijk in maart een akkoord zijn.

De EU-ministers van Buitenlandse Zaken werden het gisteren niet eens over verdragsteksten over de Europese defensie. De neutrale landen Oostenrijk, Finland, Ierland en Zweden verzetten zich tegen een tekst over wederzijdse bijstand van de EU-landen bij een aanval op één van hen.

De ministers werden het ook niet eens over de zeggenschap van het Europees Parlement over de jaarlijkse EU-begroting. De Europese Conventie wil de zeggenschap van het parlement uitbreiden, veel landen, waaronder Nederland, zijn daartegen. Ook is nog niets besloten over het behoud van vetorecht voor de de lidstaten bij de vaststelling van de lange termijnbegroting. Dit is een kwestie waaraan Nederland zeer hecht.

    • Ben van der Velden