Dossiers klanten bij banken niet op orde

Effecteninstellingen ondervinden grote problemen om informatie over hun klanten te vergaren. Bijna de helft van de instellingen had de cliëntendossiers vorig jaar nog niet op orde. De kennis die de banken sinds 2001 moeten verzamelen over hun beleggende klanten speelt een cruciale rol bij de beoordeling van conflicten tussen banken en hun klanten.

Uit een gisteren gepresenteerd rapport van financieel toezichthouder AFM zegt 55 procent van de instellingen aan de eisen rond cliëntendossiers te voldoen. ,,In de praktijk blijken veel mensen hun gegevens niet te willen verstrekken. Verder is het bijhouden van dergelijke dossiers een bijzonder intensieve klus'', zegt bestuurder P. Koster van de Autoriteit Financiële Markten. Hij benadrukt dat de gegevens van de instellingen zelf afkomstig zijn en ,,er inderdaad veel punten voor verbetering mogelijk zijn. We gaan er van uit dat het een jaar later beter is.''

Ter nuancering van de gegevens geeft Koster aan dat de instructies met betrekking tot de klantengegevens pas in 2001 klaar waren. Aan de hand van die gegevens moeten banken en andere instellingen de risico's schatten die klanten bij beleggingen maximaal kunnen lopen (zorgplicht). Klanten die geen gegevens willen verstrekken, kunnen via hun bank alleen nog maar (risicoloos) sparen of moeten een verklaring tekenen dat zij volledig op eigen risico beleggen.

In het onderzoek van AFM, genaamd Uitkomsten Bijdragemodel, geeft de financiële sector verder aan zelf te twijfelen aan de kwaliteit van zogeheten Chinese walls die potentiële belangenconflicten moeten voorkomen. In bijna een kwart van de gevallen zijn de afscheidingen, vooral bij grote en middelgrote instellingen, ,,niet adequaat of compleet''. Belangenconflicten kunnen zich met name bij grote banken voordoen in allerlei gedaantes: een kredietafdeling weet bijvoorbeeld van grote problemen bij een bedrijf, maar de informatie mag niet bij de beleggingsafdeling van die bank terechtkomen. De AFM stelt een nader onderzoek in naar de mankementen aan Chinese walls.

De AFM stuurt financiële instellingen jaarlijks een uitgebreide vragenlijst om te bekijken of zij voldoen aan de Wet Toezicht effectenverkeer (WTe).