Code Tabaksblat wil het `old boys netwerk' breken

De definitieve code voor goed ondernemingsbestuur die vanmiddag wordt gepubliceerd komt op meerdere punten tegemoet aan kritiek van het bedrijfsleven, maar wil breken met het `old boys netwerk' in de top.

Volgens commissievoorzitter Morris Tabaksblat zijn alleen wijzigingen in de conceptcode doorgevoerd als bleek dat de voorstellen niet praktisch waren of juridisch onwerkbaar. Voorbeelden zijn het opheffen van het beleggingsverbod voor commissarissen en bestuurders dat onaanvaardbaar bleek voor buitenlandse kandidaten en het afzien van het plan bestuurders geen normale ontslagvergoeding te geven.

Tabaksblat presenteert vanmiddag de definitieve code, waarvan in juli al een eerste versie is gepubliceerd. In de definitieve code zijn ook voorschriften voor de bestuurdersbeloningen, gouden handdrukken en het maximale aantal commissariaten aangepast.

Nieuw zijn toevoegingen om beleggers beter te informeren, zoals snelle publicatie van de hoofdlijnen van arbeidscontracten met nieuwe bestuurders. Daarover ontstond in september bij supermarktketen Ahold grote maatschappelijke onrust.

De code moet het internationale vertrouwen in de Nederlandse economie vergroten. Volgens Tabaksblat spreekt de grote maatschappelijke bezorgdheid hierover uit de veelheid en verscheidenheid van de 257 reacties die de commissie heeft gekregen op de conceptcode van 1 juli dit jaar.

De commissie zegt met de code ook het `old boys network' te willen doorbreken. Bedrijven moeten buiten de ,,bestaande, beperkte kring van personen'' commissarissen aantrekken. Om die reden is het maximum van vijf commissariaten per persoon gehandhaafd. ,,Terwijl we daar héél veel kritiek op hebben gekregen'' zegt Tabaksblat. De regel is wel versoepeld: commissariaten bij buitenlandse ondernemingen en andere grote vennootschappen tellen niet mee, Nederlandse beursfondsen wel.

Beursgenoteerde bedrijven moeten de principes en de concrete gedragsregels naleven of in het jaarverslag uitleggen waarom zij ervan afwijken. Dit principe van `pas toe of leg uit' zal wettelijk worden vastgelegd, en geldt vanaf het verslagjaar 2004, waarover bedrijven in 2005 rapporteren.

VRAAGGESPREK: pagina 18