Bot eist garanties nakomen afspraken

Nederland maakt er ,,een heel hard punt'' van dat in een nieuw verdrag van de Europese Unie garanties worden opgenomen dat afspraken worden nagekomen. Minister Bot (Buitenlandse Zaken) dreigde gisteren dat Nederland desnoods de onderhandelingen over het Europees grondwettelijk verdrag zal vertragen.

Vrijdag en zaterdag proberen de Europese regeringsleiders in Brussel overeenstemming te vinden over dit verdrag. Uit ongenoegen over de toepassing van het Stabiliteitspact, waarbij Nederland door de meerderheid van de EU-landen werd overstemd, eist Den Haag betere garanties dat gemaakte afspraken worden nagekomen.

,,Als Nederland geen satisfactie krijgt, ontstaat er een moeilijke situatie voor het Italiaanse voorzitterschap van de EU'', zei Bot gisteren na overleg met zijn EU-collega's. Italië leidt komend weekeinde de onderhandelingen. Bot heeft al drie keer met de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken, Franco Frattini, over de Nederlandse eis gesproken. Italiaanse diplomaten zeiden gisteravond dat zij niet hebben begrepen dat Nederland de kwestie koppelt aan de onderhandelingen over het grondwettelijk verdrag.

Maar Bot zei: ,,De onderhandelingen kunnen als het aan Nederland ligt tot zondag duren, of tot volgende week of volgende maand. Ik sluit niets uit.'' Volgens hem is het Italiaanse EU-voorzitterschap ,,ijverig op zoek om aan onze wensen tegemoet te komen''. Hij benadrukte dat ,,het niet te doen is om alsnog ons gelijk te halen'' over het Stabiliteitspact van de euro, dat volgens Nederland onder druk van Duitsland en Frankrijk is geschonden. Bot gaf toe dat een aantal landen op de Nederlandse eis met ,,hou op'' heeft gereageerd: ,,Maar voor ons is het een belangrijke zaak en dat zullen ze ervaren''.

Staatssecretaris Nicolaï heeft vorige maand bij een bijeenkomst van EU-ministers van Buitenlandse Zaken in Napels bot gevangen met het voorstel om het Europese Hof van Justitie geschillen over het pact te laten beoordelen, om de rol van de Europese Commissie te versterken en om landen die zelf de normen van het pact hebben overschreden geen stem te geven bij het vaststellen van strafmaatregelen tegen overtreders.

Bot zei gisteren dat Nicolaï de Nederlandse eisen ,,in de week'' heeft gelegd en dat de kwestie nu ,,in vruchtbare aarde'' is gekomen. Voor het geval de Italiaanse EU-voorzitter het toch niet heeft begrepen waarschuwde hij: ,,Ik sluit niets uit. Dit is een heel hard punt voor Nederland.''

    • Ben van der Velden