Bolkestein haalt bakzeil met BTW-tarief

Nederland mag van de Europese Commissie het lage BTW-tarief voor arbeidsintensieve dienstverleners als kappers en rijwielherstellers de komende twee jaar vrijwel zeker handhaven.

Eurocommissaris Bolkestein (Interne Markt) is gezwicht voor druk van alle EU-lidstaten, die onlangs tijdens een Ecofin-ministersbijeenkomst unaniem verzochten het experiment met het lage BTW-tarief voort te mogen zetten.

De woordvoerder van Bolkestein beperkte zich vanochtend tot de officiële mededeling dat het onderwerp morgen op de agenda staat van de wekelijkse vergadering van de Europese Commissie. Eerder deze maand weigerde Bolkestein nog met een nieuw voorstel over een laag BTW-tarief voor arbeidsintensieve diensten te komen, waardoor het experiment per 31 december automatisch zou aflopen. Volgens de Nederlandse eurocommissaris hadden rapporten van lidstaten zelf aangetoond dat het lage BTW-tarief niet tot extra banen of lagere prijzen had geleid. Het experiment was daarmee volgens hem mislukt.

De Tweede Kamer heeft er steeds op aangedrongen dat Brussel het experiment met het lage BTW-tarief op arbeidsintensieve diensten zou voortzetten. Minister Zalm (Financiën) was tot nog toe steeds onzeker of het Nederlandse pleidooi effect zou hebben.

Commissaris Bolkestein handhaaft overigens zijn voorstel voor vergaande harmonisering in de EU van lage BTW-tarieven, dat beoogt verstoring van de interne markt tegen te gaan. Afgelopen zomer stelde hij een lijst op van producten en enkele diensten (onder andere de bouwsector) die voor een laag BTW-tarief in aanmerking komen. Het voorstel, waarvoor de unanieme instemming van alle vijftien lidstaten nodig is, is politiek zeer omstreden. Zo wil Duitsland vooral om financiële redenen zo weinig mogelijk lage tarieven. Frankrijk maakt zich sterk voor een laag BTW-tarief in de horeca, wat onderdeel uitmaakt van Bolkesteins voorstel.

Frankrijk vond bij Bolkestein geen gehoor voor het pleidooi muziekproducten onder het lage BTW-tarief te brengen. Groot-Brittannië en Ierland verzetten zich fel tegen afschaffing van het lage BTW-tarief op kinderkleding. Volgens ingewijden in Brussel vormt de toegeving van Bolkestein inzake het BTW-tarief op arbeidsintensieve diensten ,,geen prikkel'' voor de lidstaten om een akkooord te bereiken over zijn omstreden BTW-hervormingsvoorstel.