Wereldomroep

Boven het artikel Wereldomroep in zaken op Antillen (6 december, voorpagina) stond de bovenkop `Extra inkomsten uit energiebedrijf'. Dat was niet juist. Er had moeten staan, zoals in het artikel vermeld: `Omroep wilde extra inkomsten uit energiebedrijf'.