`Sporter niet behandelen als terrorist'

Een levenslange schorsing voor atleten die anabolen gebruiken kan volgens jurist Berry Bertels niet.

De Amerikaanse atletiekbond USA Track & Field (USATF) heeft afgelopen weekeinde een voorstel aangenomen dat het mogelijk maakt atleten die worden betrapt op het gebruik van het spierversterkende middel anabole steroïde levenslang te schorsen. Volgens de Amsterdamse sportjurist Berry Bertels, tevens hoofdredacteur van het sportjuridisch tijdschrift Anton Sportzaken, een typisch voorbeeld van overreactie.

Is `levenslang' niet in strijd met de wereldantidopingcode, die volgend jaar wordt ingevoerd?

Berry Bertels: ,,Dat lijkt mij wel, hoewel de tekst van de WADA-code nog niet honderd procent vaststaat. Volgens de code is de straf bij een eerste overtreding twee jaar en pas bij een tweede vergrijp levenslang. De maatregel van de Amerikaanse bond lijkt mij in strijd met de harmonisatiegedachte waarop de WADA-code is gebaseerd. Als een Amerikaanse atleet die bij een eerste vergrijp levenslang wordt geschorst naar het sporttribunaal CAS stapt, zal naar mijn inzicht de straf zondermeer worden verminderd. Jurdisch gezien lijkt het mij niet hard genoeg.''

Is de maatregel van USATF dan niet overdreven?

,,Ik vind het een voorbeeld van een overreactie. Het is naar mijn mening ook buitengewoon onverstandig, omdat we moeten voorkomen dat sporters een terroristenbehandeling krijgen. De hoge strafmaat bevordert volgens mij ook het instandhouden van de omerta. Nu zullen slimme advocaten veel eerder adviseren: mond houden en laat de tegenpartij maar met bewijzen komen. Hoe lager de straf des te groter is volgens mij de kans dat een betrapte atleet bereid is in ruil voor strafvermindering informatie te verstrekken. Daarom vind ik een dergelijk voorstel van IOC-voorzitter Jacques Rogge aan sprinter Dwain Chambers zo gek nog niet. Maar bij doping zie je steeds het mechanisme dat een middel pas op de lijst wordt gezet na een positief dopinggeval. Zie de THG-affaire.''

Maar wat is het alternatief?

,,Door doping als een economisch delict aan te merken. Het is een overtreding van de spelregels waarmee concurrenten worden benadeeld. En van de Amerikaanse atletiekfederatie is de zet helemaal onlogisch, omdat uitgerekend die bond de laatste jaren talrijke dopingzaken onder het tapijt heeft geveegd. Er wordt meer de indruk gewekt de goede wil te tonen dan de realiteit in het oog te houden.''