Reformatorisch Dagblad

[...] De massale feestvreugde bewijst dat er nog steeds een sterke band bestaat tussen het Nederlandse volk en het Oranjehuis. Dat feit logenstraft de gedachte die moderne republikeinen ventileren als zou het koningschap in onze tijd achterhaald zijn. De suggestie van het Nieuw Republikeins Genootschap dat het meisje ,,een verschrikkelijk leven van grote nutteloosheid te wachten staat'', is ronduit zuur te noemen.

[...] Het is een feit dat de ontstaansgeschiedenis van ons land en de plaats van het Oranjehuis in de geschiedenis nauw verweven zijn met de vrijheidsstrijd van de kerk der Hervorming. Met name Willem van Oranje heeft zich daarvoor ingezet. Maar ook mensen als prins Maurits en stadhouder-koning Willem III ging de gereformeerde religie ter harte.

Hoewel velen in onze multiculturele samenleving er niet van willen weten, maakt het protestantisme onmiskenbaar deel uit van onze nationale identiteit. Ook al vinden veel Nederlanders het inmiddels onbelangrijk, het is daarom wel degelijk positief te noemen dat de baby van prins Willem-Alexander en prinses Máxima protestants gedoopt zal worden.