Nederlands Dagblad

[...] De uitbarsting van vreugde laat nog maar eens zien hoe vast de band tussen Nederland en Oranje nog altijd is. De Koningin heeft volgens velen een wat koele en zakelijke uitstraling. En de affaires rond prinses Margarita en Mabel Wisse Smit verschaften politici die pleiten voor een meer ceremoniële invulling van de monarchie het afgelopen jaar meer speelruimte dan gebruikelijk.

Maar op dagen als deze is er geen houden meer aan. Republikeinse politici wachten zich er daarom voor dezelfde houding aan te nemen als de socialistische voorman P.J. Troelstra, die bij de bekendmaking van de zwangerschap van koningin Wilhelmina in september 1908 aangaf geen reden te zien tot vreugde. Zelfs Troelstra's meest directe nazaat, de SP'er Jan Marijnissen, liet gisteravond weten dat zijn fractie het echtpaar van harte feliciteert met de gezinsuitbreiding. [...] Het was opvallend hoeveel aandacht premier Balkenende in zijn toespraak had voor juist deze hechte verbondenheid. [...] Terecht refereerde de premier hierbij aan de geschiedenis. In de voorbije eeuwen is telkens weer gebleken dat Nederland zich gelukkig mag prijzen met de familie die in Nederland deze taak op zich heeft genomen. En dat geldt niet alleen voor het zestiende-eeuwse vrijheidsstreven van Willem van Oranje of voor het optreden van prins Willem III in het rampjaar 1672. Ook in de voorbije eeuw zijn bijvoorbeeld koningin Wilhelmina, prins Bernhard en prins Claus namen geworden die tot de verbeelding spreken.

Het Huis van Oranje mag worden gezien als een geschenk van God aan ons land. Waar dat het geval is, mag ook bij de geboorte van een gezonde baby worden gesproken van een Godsgeschenk. Niet alleen voor de kersverse ouders, maar voor ons allemaal.