Harde strijd rond Italiaanse pensioenen

De confrontatie in Italië tussen vakbonden en regering over de aanstaande pensioenhervorming verhardt zich. Zaterdag hebben honderdduizenden Italianen gedemonstreerd tegen de plannen van de regering.

De betoging in Rome was georganiseerd door de drie belangrijkste vakbonden Cgil, Cisl, Uil en de oppositiepartijen. Volgens de organisatie waren er 1,5 miljoen mensen op de been. De politie sprak van 250.000 demonstranten.

Nog tijdens de demonstratie liet de Italiaanse vice-premier Gianfranco Fini al weten in geen geval van plan te zijn de hervormingsplannen aan te passen. ,,De straat zal ons niet stoppen'', aldus Fini. Vakbondsleider Savino Pezzotta van de Cisl riep de regering op zich te bedenken, omdat de sociale onrust zich anders zal verergeren, iets wat niemand wil, aldus de vakbondsman. ,,Als iemand denkt in Italië te herhalen wat Thatcher in Groot-Brittannië deed, dan vergist hij zich. De kern van de zaak is niet bezuinigen, maar het systeem in stand houden in naam van de solidariteit.''

De regering stelt voor dat een Italiaan vanaf 2008 pas met pensioen kan als hij of 40 jaar heeft gewerkt (nu 35), of 65 is. Vrouwen mogen als ze 60 worden al stoppen met werken. Wie langer doorwerkt, krijgt een bonus van 32,7 procent van zijn loon. Voor degenen die vóór 2008 met pensioen gaan, verandert er niets.

Van alle Europese landen, op Oostenrijk na, heeft Italië de hoogste pensioenkosten, 14 procent van het bruto nationaal product, oplopend tot 17 procent in 2030. Slechts 28 procent van de 55-plussers werkt nog, in Nederland is dat 40 procent. De EU eist van Italië dat het snel de kosten voor de sociale zekerheid omlaag brengt. Dat is nodig om het begrotingstekort (2,5 procent in 2003) en de gigantische staatsschuld (met 106 procent van het bnp het hoogste in de EU) te verkleinen.

De vakbonden en de oppositiepartijen hebben echter geen boodschap aan dergelijk rekenwerk. Zij vinden dat de regering de rijken bevoordeelt. Het afgelopen jaar kregen mensen die de belasting hadden ontdoken de kans tegen een milde boete in het reine te komen met de fiscus. Voor Italianen die illegaal een huis hebben gebouwd, is ook een generaal pardon in de maak. (Tot zover onze correspondent.)

De Italiaanse minister van Arbeid, Roberto Maroni, zei gisteren in interviews met de Italiaanse dagbladen La Repubblica en La Stampa dat hij deze week vakbondsleiders zal uitnodigen om weer verder te gaan met de gesprekken rond de controversiële pensioenhervorming. ,,De dialoog kan worden hervat, maar ik vraag wel dat we één fundamenteel uitgangspunt aannemen: de pensioenhervorming is nodig'', stelde Maroni in La Repubblica.