De Telegraaf

De geboorte van een kind is voor ieder gezin en voor familie en vrienden een groot feest. [...] Maar de geboort van de prinses heeft tevens een belangwekkende staatsrechtelijke betekenis.

De voortzetting van de monarchie in ons land in rechte lijn is erdoor voor decennia verzekerd. Daarom blijft de vreugde niet beperkt tot het gezin en de directe kring daaromheen, maar reikt zij in ons land, dat zich in sterke mate verbonden voelt met de Oranjes, veel verder. [...]

De dochter wordt toegewenst dat zij, net als haar vader, een zo normaal mogelijke jeugd krijgt op weg naar de hoge functie van staatshoofd die haar in een hopelijk zeer ver gelegen toekomst te wachten staat.