CDA en VVD negeren milieu-eisen A4

De regeringspartijen CDA en VVD willen de milieu- en landschapseisen van de regio voor de laatste zeven kilometer van de A4 door Midden-Delfland niet honoreren. Dat bleek vanmorgen bij het overleg over het meerjarenprogramma voor de infrastructuur in de Tweede Kamer. Minister Peijs (Verkeer) heeft onlangs meegedeeld ruim 470 miljoen euro beschikbaar te hebben voor dit stukje snelweg naar de A20. Volgens de bestuurders in de regio en andere betrokken partijen zou er nog eens 200 tot 300 miljoen bij moeten voor een milieuvriendelijke en goede inpassing in het landschap. CDA en VVD vinden dat niet nodig. De PvdA-fractie vindt dat definitief van de aanleg van de A4 moet worden afgezien als de ontbrekende miljoenen niet op tafel komen. De meerderheid in de Tweede Kamer vroeg minister Peijs vanmorgen om 50 miljoen beschikbaar te stellen om de verkeersoverlast in Dieren op te lossen.