Wereldomroep in zaken op Antillen

De Wereldomroep ontplooit vanuit zijn vestiging op het Antilliaanse eiland Bonaire commerciële activiteiten die niet stroken met de doelstellingen van de publieke omroep.

Dat blijkt uit accountantsonderzoek in opdracht van het Commissariaat voor de Media, de toezichthouder van het omroepbestel.

In een brief aan de Wereldomroep van 27 november eist het commissariaat dat de ,,omroepvreemde activiteiten', zoals het bezit van een energiebedrijf, worden gestaakt. Volgens het commissariaat leverde het accountantsonderzoek echter ,,geen aanwijzingen op dat publieke middelen onrechtmatig zijn besteed' en in de financiële administratie op Bonaire zijn ,,geen onregelmatigheden aangetroffen'.

De Wereldomroep is sinds 1997 onder de naam RNB Technology op Bonaire actief als communicatie- en automatiseringsbureau, als computerleverancier en als ontwikkelaar van `turnkey projects'. RNB had, volgens cijfers van de Wereldomroep, tussen 1999 en 2001 een omzet van één miljoen euro.

De Wereldomroep blijkt in 1999 op Bonaire omroeppersoneel een privé-woning voor een ambtenaar te hebben laten bouwen. De woning werd tegen kostprijs verkocht aan de ambtenaar. Drie jaar geleden richtte de Wereldomroep een vennootschap op die tot doel heeft elektriciteit en water te leveren op Bonaire. Met de vennootschap wilde de Wereldomroep accijnzen ontwijken en extra inkomsten genereren door aan derden energie te verkopen. Het Bonairiaanse nutsbedrijf WEB noemt dit in een reactie ,,oneerlijke concurrentie met publieke middelen'.

Onderzoek van deze krant wijst verder uit dat de Wereldomroep omroeppersoneel commercieel `verhuurde' aan bedrijven op het eiland. Apparatuur die eigendom is van de omroep – een 120.000 euro kostende waterstraalinstallatie – blijkt al drie jaar in handen van een onderhoudsbedrijf op Curaçao. Ook is gebleken dat de Wereldomroep commerciële activiteiten in Nederland heeft ontplooid.

Staatssecretaris M. van der Laan (Media) en het commissariaat hadden tot voor kort geen volledig beeld van alle activiteiten. Dat komt onder meer doordat de Wereldomroep onvolledige informatie verstrekte. Zo is de eigendom van het energiebedrijf, in strijd met wettelijke regels, niet vermeld in de jaarverslagen 2001 en 2002 van de Wereldomroep.

De Wereldomroep zegt in te stemmen met het staken van de omroepvreemde activiteiten op Bonaire. Volgens de omroep is er echter geen sprake van strijdigheid met de Mediawet, ,,niet naar de letter en niet naar de geest'. Directeur L. Bouwens: ,,De Wereldomroep heeft steeds gehandeld in het belang van onze luisteraars en kijkers, in het belang van de belastingbetaler, en ook in het belang van de inwoners van Bonaire.'

OMROEP IN ZAKEN: pagina 25

Gerectificeerd

Wereldomroep

Boven het artikel Wereldomroep in zaken op Antillen (6 december, voorpagina) stond de bovenkop `Extra inkomsten uit energiebedrijf'. Dat was niet juist. Er had moeten staan, zoals in het artikel vermeld: `Omroep wilde extra inkomsten uit energiebedrijf'.

    • Joep Dohmen