`We zouden meer aan opsporing moeten doen, maar daar ga ik niet over'

Gerard Schuiling (PvdA) is de voorzitter van het dagelijks bestuur van de deelgemeente Kralingen/Crooswijk. Speerpunt van het Rotterdamse beleid zijn de zogeheten wijkveiligheidsactieprogramma's (wvap's) die voor alle zeventig Rotterdamse wijken worden gemaakt. Voor Kralingen-Crooswijk gaat het om acht programma's. De actieprogramma's zijn onderverdeeld in vijf hoofdthema's: toezicht, handhaving, buitenruimte, jeugd en drugs.

Wat gaat zo'n programma betekenen voor de bewoners?

,,Laten we bijvoorbeeld het verkeer nemen. De bewoners vonden de parkeeroverlast het allerberoerdste probleem. Het bestuur besloot dat over te nemen. Daarover wordt een concrete prestatieafspraak gemaakt met de diensten. Wat moet er wanneer gebeuren? Dit zal beter gaan werken, omdat de wethouder zelf verantwoordelijk wordt voor de uitvoering. Het probleem is wel dat we zeventig wijken en programma's hebben. Kan die capaciteit wel geleverd worden? Het Rotterdamse college bepaalt uiteindelijk de prioriteit. Als je kijkt naar de Veiligheidsindex, dan komt onze slechtst scorende wijk (Kralingen-West) bijvoorbeeld pas op de achttiende plaats.'

Wat heeft het lokale bestuur dit jaar ondernomen tegen het groeiende gevoel van onveiligheid?

,,Het is bepaald niet zo dat wij pas in actie zijn gekomen na het verschijnen van het artikel van Paul van den Berg. We waren al lang bezig met betere verlichting, snoeien, welzijns- en jongerenwerk. Het geld daarvoor is verdubbeld. Die maatregelen voor dat gebied zijn geïnventariseerd en ook uitgevoerd, eigenlijk in zeer korte tijd. De prestatieafspraken met de diensten zijn steviger gemaakt. De Ramleh-buurt is overigens lang niet de ergste buurt. Bovendien, als je in die buurt iets met voorrang gaat doen, kan ik in een andere buurt, waar het ook erg is, iets niet doen. Dus ik moet daar een goede afweging maken.''

De problemen met de voetbalkooi bij de speeltuin zijn duidelijk. Waarom altijd eerst een enquête voordat er een besluit genomen kan worden?

,,We weten dat de bewoners heel verschillende visies op allerlei problemen hebben. Loop maar mee met een buurtschouw. Twaalf bewoners, twaalf meningen. Ik acht het mijn plicht breed draagvlak te hebben. Dat hebben we aan een zeer gerenommeerde club uitbesteed, die inderdaad wat meer tijd nodig heeft. Per wijk worden er maatwerkprogramma's gemaakt, in overleg met bewoners. Zelfs twee keer. Die voetbalkooi is er al jaren en die geeft een zekere overlast, in mijn ogen niet disproportioneel. Dus als het nu nog even gaat duren, waardoor iedereen heeft mee kunnen praten, vind ik dat geen probleem. Dan kun je wel roepen: `Dat is stroperig'. Maar de democratie wil ook wat.''

In welke mate kunt u zelf de inzet van politie sturen?

,,De burgemeester is de baas over openbare orde en veiligheid. Het regionale college bepaalt wat de politie-inzet wordt in ons district, afgestemd op de daadwerkelijke behoefte. Daar zitten wij niet in. Iedere twee weken – in het reguliere overleg met stadstoezicht en politie – heb ik tien procent vrije ruimte om in een bepaalde buurt extra politie in te zetten.''

Nu is het van de zomer `overgekookt' in de buurt van de Vlietlaan?

,,Wij waren al veel eerder, in april, met een inventarisatie begonnen. We hebben toen om extra politie gevraagd. Ik wil niet gaan zwartepieten, maar op het moment dat er echt ingegrepen moest worden, gebeurde het niet. Dat was een week later. Toen is de overlast wel teruggedrongen. Maar als je de drugspanden wil aanpakken, moet de politie twee keer constateren dat er in zo'n pand wordt gedeald, anders kunnen ze geen aanhouding verrichten. Er worden hier hennepkwekerijen ontmanteld, drugspanden ontruimd, mensen gearresteerd. Dat gebeurt allemaal. Maar het kan zijn dat er 's avonds laat en 's nachts nog te weinig agenten zijn. Je moet heel snel op komen draven. Je zou ook veel meer aan opsporing moeten doen. Maar ik ga dus niet over de politie.''

Dus u moet schipperen?

,,Ja. En daar zou ik wel eens wat begrip voor willen hebben.''