Voedsel en koken 2

Met interesse las ik het stuk van Tijs Goldschmidt onder de kop `Minder darmen, meer mens' (W&O, 15 nov). Totdat ik aankwam bij de passage over `een groep malloten in Duitsland' die alleen ongekookt voedsel zou eten en dus waarschijnlijk wel onder de zweren zou zitten.

Ruim tien jaar geleden heb ik zes maanden door Azië gereisd, en bij drie verschillende gelegenheden drie personen ontmoet die zich, om met Goldschmidt te spreken, `als malloten gedroegen'. Tweemaal betrof het inderdaad Duitsers, de derde keer betrof het een Nederlander. Met één van de Duitsers ben ik vijf dagen opgetrokken. Het fenomeen slechts rauw/onverhit voedsel te nuttigen was mij toendertijd volkomen onbekend.

Alle drie personen aten zowel vlees, vis als groenten en fruit. In Azië waren zij begrijpelijkerwijs zeer voorzichtig met het eten van rauw vlees en vis. De personen voelden zich zeer prettig bij dit dieet, al duurde het volgens eigen zeggen zeker een aantal maanden om er in te komen. Zij transpireerden minder dan voorheen, kregen een betere huid, betere conditie, minder onwelriekende ontlasting etc. Zij baseerden zich op het feit dat de oermens het vuur niet kende, en apen (als onze naaste verwant) ook niet. En dat zowel de oermens als apen gevrijwaard waren van allerlei menselijke ziekten.

Ik heb er tien jaar lang niet meer aan gedacht, totdat ik `Minder darmen, meer mens' las. Maar ik kan u verzekeren dat zij niet onder de zweren en korsten zaten.

    • Michiel Schrijver Per Email