Speurratten

Getrainde ratten zijn erg goed in het opsporen van landmijnen. Dat blijkt uit de eerste veldproeven met honderd aangelijnde `speurratten' in Mozambique. De ratten hebben in België geleerd om de geur van explosieven te ruiken. Zodra ze de ondergrondse mijn hebben opgespoord, blijven ze stilstaan. Een deskundige komt de mijn daarna onschadelijk maken. De ratten blijken betrouwbaarder en goedkoper dan de honden die tot dusver werden gebruikt om mijnen op te sporen. De ontsteking van een landmijn gaat pas af bij een gewicht van vijf tot zes kilo. De ratten wegen hooguit twee kilo, zodat ze rustig bovenop een mijn kunnen zitten zonder dat die ontploft.