Ruimterecht 3

Vincent Icke's analyse van de attitude van de machthebbers van de VS is mogelijk te scherp, maar kan in ieder geval in wezen juist of ten dele juist zijn (Brieven Ruimterecht 1 en 2, W&O, 22 nov. in reactie op de column van Icke op 15 nov.). De brieven die daar niet op ingaan en wel zijn stellingname vernietigend beoordelen (rabiaat en hem onwaardig), zijn de ruimte in de krant niet waard. Het beoordelen van de mogelijke (diepere) motieven (en kronkels) van Bush en zijn regering (en hun financiers) behoort niet tot Icke's vakgebied, maar mag hij daarbuiten geen mening hebben? Ben je rabiaat anti-Amerikaans als je aanneemt dat er blinde vlekken in het geweten van Bush en zijn regering kunnen zitten? Bij voorbaat aannemen dat er in de VS geen militair-industrieel complex en geen maffia bestaan die de president en de regering zouden kunnen manipuleren, en serieus onderzoek daarnaar overbodig achten, dàt is verraad der clercken.

Bovendien, zelfs als Bush supergeïnformeerd én geniaal én integer was, en wij het helemaal niet konden beoordelen of iets anders mogelijk was dan Irak binnenvallen, dan nog zou hij zich als staatshoofd van de aangevallen staat nooit mogen opstellen als aanklager, rechter en opperbevelhebber. Hij had niet het recht op eigen initiatief Irak aan te vallen. Ergo moet hij berecht worden, en onze regering ook. Dat onze regering en volksvertegenwoordiging zich inzake Irak niet bij België aansloten was laf, naïef, dom of corrupt. Dat kunnen we van Icke niet zeggen.

    • A.J. Postmes Venlo