Radicalen in GroenLinks op het matje

GroenLinks-voorzitter H. Meijer roept de besturen van de jongerenorganisatie Dwars en de partijwerkgroep Dierenrechten volgende week bij hem op het matje.

De besturen moeten zich verantwoorden voor hun sympathie voor radicaal dierenactivisme, zoals ze die gisteren in deze krant verwoordden. ,,Dit bevalt me voor geen meter'', aldus Meijer.

Leidsman R. van den Dool van Dwars en dierenwerkgroepbestuurder G. van der Deure zeiden radicale dierenacties, in verschillende mate, legitiem te vinden. Van den Dool steunt in principe dierenbevrijdingen en brandstichting van een vrachtwagen met nertsenbont. Van der Deure vindt dat radicale acties soms nodig zijn om de aandacht voor misstanden met dieren aan de orde te stellen.

De partij en de fractie in de Tweede Kamer hebben eerder het standpunt ingenomen dat ze zich keren tegen elke wetsovertreding bij acties. ,,De grenzen worden aangegeven door de rechtsstaat'', aldus Meijer. Hij wijst erop dat hij dit zelf in oktober reeds in HP De Tijd heeft gezegd, terwijl de fractie ook in oktober een zelfde standpunt in een Kamerdebat over radicaal dierenactvisme heeft ingenomen. Vooral de stellingname van de fractie is Van den Dool en Van der Deure een doorn in het oog. Zij menen dat hierdoor de traditionele sympathie van GroenLinks voor de dierenstrijd onrecht wordt aangedaan.

Meijer zal het bestuur van Dwars ook aanspreken op het incidenteel gebruik van de vergaderruimte van Dwars door radicale dierenactivisten. ,,Ook dat bevalt me voor geen meter'', zegt Meijer. Hij zou dit weekeinde buitenslands zijn en wil het gesprek volgende week voeren.

Voorzitter P. Denekamp van de werkgroep Dierenrechten Nu zei gisteren dat hij nooit op de hoogte is geweest van de opvattingen van zijn bestuurslid Van der Deure. De werkgroep komt volgende week donderdag bijeen - niet woensdag, zoals gisteren per abuis gemeld - om een standpunt over radicaal activisme in te nemen. In een discussiestuk wordt ,,geweld'' afgewezen.

Partijvoorzitter Meijer wil de discussie in de werkgroep bijwonen. Denekamp zegt dat hij het persoonlijk in grote lijnen eens is met partijbestuur en fractie.

Eerder trok GroenLinks-Kamerlid Arie van den Brand al de aandacht met de harde taal waarmee hij zich tegen dierenactivisten keerde. Hij vindt het ,,stuitend dat gewelddadige dierenactivisten zich niets aantrekken van enige rechtstatelijke notie'' en meent dat ,,gewelddadige vormen van dierenactivisme met alle beschikbare middelen moeten worden tegengegaan''. Van den Brand: ,,De rechtsstaat is ons anker.''