Overlijdenspremie aftrekbaar?

Ik heb een spaarhypotheek waarvoor ik de betaalde rente aftrek. De maandlasten bestaan uit deze rente, de premie voor het spaarfonds waarin de aflossing wordt opgebouwd (de spaarpremie), en de premie ter dekking van het overlijdensrisico; de risicopremie. De spaarpremie is niet aftrekbaar. Maar is de risicopremie vergelijkbaar met een premie voor een inkomensverzekering die aftrekbaar is in box 1, net als de aftrekbare premies van aanvullende verzekeringen voor arbeidsongeschiktheid of een oudedagsvoorziening?

(mevr. Van D.)

Nee, dat zit er niet in. U kunt wel overlijdenspremies aftrekken, maar dan moet er een nabestaandenlijfrente tegenover staan, en die is belast bij een eventuele uitkering. Dat is het principe van de fiscale omkeerregel: nu aftrekbaar, later belast.

Adriaan Hiele beantwoordt ook vragen op de website www.nrc.nl/hiele

    • Adriaan Hiele