Ontslag gekozen burgemeester in wet vastgesteld

De gekozen burgemeester, die in 2006 zijn intrede doet, kan worden ontslagen. Op uitdrukkelijk verzoek van de Tweede Kamer zal minister De Graaf (Bestuurlijke Vernieuwing) dat gaan regelen. In een brief aan de Tweede Kamer benadrukte de D66-bewindsman gisteren dat reguliere politieke meningsverschillen tussen de gemeenteraad en de burgemeester niet met ontslag mogen worden beslecht. Alleen als ,,ondubbelzinnig vaststaat dat een onwerkbare situatie is ontstaan tussen raad en burgemeester'' mag de laatste worden afgezet. De Graaf wijst erop dat in de nieuwe constellatie raad en burgemeester gekozen zijn door de burgers en dat gekozenen niet zomaar de deur kan worden gewezen.